Case study nổi bật

Case study nổi bật

Đăng ký tham dự sự kiện

Tỉnh Ủy Đắk Nông sử dụng Giải pháp chuyển đổi giọng nói sang văn bản (C-VOICE) của CMC ATI

Thông tin người đăng ký