Bệnh Viện Vinmec Times City sử dụng giải pháp CIVAMS do CMC ATI nghiên cứu và phát triển

Bệnh Viện Vinmec Times City sử dụng giải pháp CIVAMS do CMC ATI nghiên cứu và phát triển

Bệnh Viện Vinmec Times City sử dụng giải pháp CIVAMS trong việc chấm công nhân viên, nhận diện khách hàng, kiểm soát an ninh bệnh viện, kiểm soát ra vào tại phòng bảo mật cao.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Times City

YÊU CẦU
• Hệ thống có khả năng nhận diện và định danh KH/NVYT tự động với độ chính xác cao (>98%)
• Có khả năng nhận diện và định danh tối tiêu 5000 CBNV và 3 triệu KH thường xuyên trên toàn hệ thống
• Thời gian phản hồi nhanh chóng (<3s cho một lần xác thực)

GIẢI PHÁP
• Giải pháp CIVAMs.face sử dụng face terminal lắp đặt tại bàn lễ tân, phòng khám, phòng bảo mật cao tích hợp kiểm soát cửa ra vào

KẾT QUẢ
• Tự động hóa quy trình giám sát vào/ra, chấm công, diểm danh
• Kiểm soát nguy cơ dịch bệnh vào/ra bệnh viện
• Độ chính xác nhận diện đạt 99.88% (không đeo khẩu trang)
• Thời gian nhận diện < 300 ms
• Nhận diện mặt khi đeo khẩu trang độ chính xác 98.95%
• Số lượng khuôn mặt: 1.500 Nhân viên + 100.000 Khách hàng đã sử dụng (Hệ thống có khả năng đáp ứng >5000 CBNV+ 3 triệu khách hàng)
• Phát hiện VIP, Blacklist

 

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Bệnh Viện Vinmec Times City sử dụng giải pháp CIVAMS do CMC ATI nghiên cứu và phát triển

Thông tin người đăng ký