Công ty TNHH Kinden sử dụng giải pháp CIVAMS do CMC ATI phát triển

Công ty TNHH Kinden sử dụng giải pháp CIVAMS do CMC ATI phát triển

Công ty TNHH Kinden sử dụng CIVAMS trong việc chấm công nhân viên, hỗ trợ kiểm soát an ninh văn phòng, nhận diện khách đến làm thủ tục tại quầy.

YÊU CẦU
• Hệ thống có khả năng nhận diện và định danh KH/NVYT tự động với độ chính xác cao (>98%)
• Thời gian phản hồi nhanh chóng (<3s cho một lần xác thực)
• Chấm công nhân viên bằng nhận diện khuôn mặt
• Chấm công onside tại nhiều địa điểm khác nhau
• Quản lý tập trung, văn phòng có thể xem chấm công của nhân viên’

GIẢI PHÁP

• Sử dụng giải pháp civams Face Terminal
• Mỗi địa điểm chấm công lắp đặt 1 Face Terminal để nhân viên chấm công
• Quản lý nhân sự sẽ xem chấm công nhân viên tại web quản trị của hệ thống
• Kết quả chấm công bằng khuôn mặt sẽ đồng bộ với server chấm công của Kinden qua API

KẾT QUẢ
• Lắp đặt hệ thống chấm công tại 16 địa điểm trên cả nước
• Tự động hóa quy trình giám sát vào/ra, chấm công, diểm danh
• Kiểm soát nguy cơ dịch bệnh vào/ra tại văn phòng
• Độ chính xác nhận diện đạt 99.88% (không đeo khẩu trang)
• Thời gian nhận diện < 300 ms
• Nhận diện mặt khi đeo khẩu trang độ chính xác 98.95%
• Số lượng khuôn mặt: 1000 Nhân viên

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Công ty TNHH Kinden sử dụng giải pháp CIVAMS do CMC ATI phát triển

Thông tin người đăng ký