Tổng công ty Truyền tải điện sử dụng giải pháp C-Chatbot trong hoạt động phản hồi khách hàng

Tổng công ty Truyền tải điện sử dụng giải pháp C-Chatbot trong hoạt động phản hồi khách hàng

Tổng công ty Truyền tải điện sử dụng giải pháp C-Chatbot trong hoạt động phản hồi các câu hỏi giúp nhân viên ôn thi kiến thức hằng năm, trả lời tư vấn ở các quy trình làm việc của ngành

YÊU CẦU
• Xây dựng chatbot tự động phản hồi các câu hỏi giúp nhân viên ôn thi kiến thức hằng năm, trả lời tư vấn ở các quy trình làm việc của ngành.
• Chatbot phải đảm bảo hoạt động trên dữ liệu lớn, trên kho dữ liệu có sẵn của tổng công ty, và phải tối ưu việc tự động hóa để không tốn nhiều thời gian và công sức xây dựng và bảo trì.

GIẢI PHÁP
• Giải pháp CMC Chatbot đã xây dựng hệ thống chatbot với những cải tiến riêng để hiểu được các từ ngữ chuyên ngành của ngành điện nói chung, xây dựng hệ cơ sở tri thức từ kho dữ liệu có sẵn của khách hàng một cách tự động để từ đó kết nối với chatbot.
• Đảm bảo chatbot hiểu đúng câu hỏi của khách hàng, và tìm đúng được thông tin từ kho tri thức để trả lời.

KẾT QUẢ
• Chatbot có khả năng hiểu ngữ cảnh với độ chính xác cao, ngay cả khi có nhiều từ ngữ chuyên ngành của ngành điện, duy trì độ chính xác khi nhận diện là > 96.5%
• Tự động cập nhật & nâng cấp kho tri thức từ dữ liệu của khách hàng, khách hàng không cần phải tốn nhiều công sức và nhân lực để trực tiếp xây dựng kịch bản như chatbot truyền thống. Từ kho tri thức, chatbot có thể sử dụng để tìm được thông tin mà người dùng cuối mong muốn. Tiết kiệm 60% thời gian & 50% chi phí lao động, đóng góp 30% năng suất công việc tổng thế
• Giao diện đẹp, linh hoạt, tùy chỉnh dễ dàng theo yêu cầu giúp các nhân viên của công ty sử dụng thuận tiện, đặc biệt là khi đọc các quy trình làm việc của ngành
• Khách hàng feedback: kết quả phản hồi chính xác thông tin truy vấn, không tốn công sức xây dựng, chỉ cần đưa dữ liệu có sẵn. Giao diện tích hợp và tùy biến dễ dàng, dễ sử dụng. Đánh giá tốt hơn giải pháp của Viettel

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Tổng công ty Truyền tải điện sử dụng giải pháp C-Chatbot trong hoạt động phản hồi khách hàng

Thông tin người đăng ký