Bộ Tài Nguyên Môi trường sử dụng giải pháp CIVAMS và iParking của CMC ATI

Bộ Tài Nguyên Môi trường sử dụng giải pháp CIVAMS và iParking của CMC ATI

Bộ Tài Nguyên Môi trường sử dụng giải pháp CIVAMS và iParking của CMC nhằm nhận diện biển số xe và nhận diện khuôn mặt, giúp tự động hoá quy trình, rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguồn lực cho hoạt động đỗ xe.

YÊU CẦU
• Xác thực hai lớp kết hợp nhận diện khuôn mặt và nhận diện biển số xe để tự động đóng mở barrier
• Tính thời gian vào/ra trong điều kiện ngoài trời (ngày/đêm, mưa/nắng).

GIẢI PHÁP

Giải pháp CIVAMS.Face kết hợp iParking (đối tác Futech). Tại làn xe máy bố trí 2 camera, cam trước để nhận diện khuôn mặt tự động, camera sau để nhận diện biển số tự động.
• Ở cửa vào: Khi có xe máy di chuyển vào vị trí, hệ thống tự động ghi nhận thông tin khuôn mặt và biển số của đối tượng, thời gian vào bãi, sau đó tự động mở barrier để xe đi vào.
• Ở cửa ra: Khi xe di chuyển vào vị trí, hệ thống tự động ghi nhận thông tin khuôn mặt và biển số, hệ thống kiểm tra cặp thông tin với CSDL để tìm ra thông tin thời điểm và hình ảnh khách khi xe vào, nếu thông tin hình ảnh và biển số khớp với CSDL, hệ thống tự động tính tiền và mở cửa cho khách ra.

KẾT QUẢ
• Tự động hóa quy trình vào/ra
• Giảm thiểu lượng nhân viên bảo vệ giám sát
• Tăng tốc độ vào/ra các luồng
• Tiện lợi, không cần ghi vé
• Thời gian xử lý cho 1 xe: < 2s (nhận diện mặt (< 300ms trong điều kiện ngoài trời mưa nắng ngày đêm), biển số và mở cơ cấu chấp hành speedgate)
• Độ chính xác thưc tế 99.96% cho tổng số ~ 1000 cán bộ

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Bộ Tài Nguyên Môi trường sử dụng giải pháp CIVAMS và iParking của CMC ATI

Thông tin người đăng ký