Cơ hội nghề nghiệp tại CMC ATI

a

a

-

a

-

a

-

a

Gửi đơn đăng ký của bạn

Nội dung sau là bắt buộc và sẽ chỉ được chia sẻ với ATI

Đăng ký tham dự sự kiện

Tập đoàn CN CMC tổ chức Hội thảo Cuộc CMCN 4.0 Cơ hội & Thách thức & phát động cuộc thi “CMC-AI Contest” cho các trường đại học VN

Thông tin người đăng ký