Phòng chống dịch bệnh thời chuyển đổi số: CMC cung cấp giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

Phòng chống dịch bệnh thời chuyển đổi số: CMC cung cấp giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

CIVAMS là giải pháp nhận diện khuôn mặt ứng dụng công nghệ xử lý ảnh thông minh. Giải pháp gồm 3 thành phần chính bao gồm: nhận diện khuôn mặt, chấm công nhân viên, kiểm soát vào ra.
Hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt đã được triển khai tại công ty CMC TS từ ngày 4/2/2020, thay thế cho việc chấm công bằng vân tay, nhằm giảm thiểu khả năng lây lan dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.
Hiện nay, giải pháp CIVAMS đã được CMC sẵn sàng cung cấp cho các doanh nghiệp với chi phí hợp lý:
▪️ Nhận diện khuôn mặt: Độ chính xác trên 99.3% – Cơ sở dữ liệu nhân viên lên đến 10.000 ID – Tốc độ nhận dạng cao theo thời gian thực – Nhận diện đồng thời nhiều khuôn mặt
▪️ Chấm công nhân viên: Quản lý lịch sử chấm công dễ dàng – Xuất dữ liệu chấm công linh hoạt theo mẫu
▪️ Kiểm soát vào ra: Dễ dàng tích hợp điều khiển các hệ thống kiểm soát vào ra sẵn có

Chia sẻ

Đăng ký tham dự sự kiện

Phòng chống dịch bệnh thời chuyển đổi số: CMC cung cấp giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

Thông tin người đăng ký